Informacje dla Pacjenta

Na badanie prosimy zabrać:

  • Leki pozostające w domu i aktualnie stosowane;
  • Wypisy szpitalne i wyniki badań;
  • Drobne przedmioty ortopedyczne stosowane w domu np. kule;
  • Okulary do czytania oraz jeśli są używane okulary do użytku stałego (wskazane również u opiekunów)
  • Aparat słuchowy jeśli jest używany
  • Numer Pesel