NZOZ GERIATRIC-MED

  • Kompleksowa ocena geriatryczna: testy psychoneurologiczne – Geriatryczna Skala Depresji, MMSE; ocena ryzyka upadków, ocena ryzyka rozwoju odleżyn, stopnia odżywienia, ocena wydolności czynnościowej – skale Katza, Lawtona, Barthela;
  • Profilaktyka diagnostyka i leczenie chorób u osób po 60 r. życia.
  • Leczenie chorób typowych dla wieku podeszłego.
  • Zagadnienia profilaktyki chorób wieku podeszłego.
  • Edukacja pacjentów, ich rodzin i opiekunów.

Całościowa Ocena Geriatryczna (COG) jest obszernym procesem diagnostycznym niezbędnym do oceny sytuacji seniora przebywającego w środowisku domowym lub instytucjonalnym. Obejmuje ocenę stanu czynnościowego, stanu zdrowia fizycznego, poziomu funkcji umysłowych oraz sytuacji socjalno-środowiskowej. Pozwala określić zdolność osoby starszej do samodzielnego funkcjonowania oraz ustalić potrzeby zdrowotne, psychologiczne i socjalne osoby w wieku podeszłym.  Optymalnie przeprowadzana jest przez zespół w składzie: lekarz, psycholog, rehabilitant, pielęgniarka, pracownik socjalny. Bardzo istotna jest współpraca z rodziną chorego.

Wychodzimy z założenia, że jednym z najważniejszych problemów geriatrii jest utrzymanie na odpowiednim poziomie jakości życia osób starszych. Zmian związanych ze starzeniem nie można uniknąć, możliwe jest jednak ich złagodzenie poprzez stosowanie odpowiednich działań leczniczych, rehabilitacyjnych, pielęgnacyjnych i socjalnych. Dlatego też, jedna z form opieki nad seniorem, które chcemy Państwu zaoferować, to w miarę możliwości jak najdłużej utrzymany komfort życia pacjenta w podeszłym wieku. Jak wiemy, najlepszym rozwiązaniem- najmniej oddziaływującym negatywnie na psychikę pacjenta- jest móc zagwarantować mu w pełni opiekę medyczną, pielęgniarską, w domu- o ile jego stan nie wymaga hospitalizacji.

 Czym są testy  psychoneurologiczne ? 

Kompleksowa Ocena Geriatryczna jest procesem diagnostycznych, którego celem jest określenie problemów zdrowotnych, psychologicznych oraz wydolności czynnościowej osób w wieku podeszłym o następnie ustalenie potrzeb oraz zakresu potrzeb leczenia, rehabilitacji oraz koniecznej opieki. W tym celu wykonujemy szereg testów – bazując na doświadczeniu zdobytym w pracy klinicznej- obejmujących ocenę stanu umysłowego-Geriatryczna Skala Depresji, MMSE; ocena ryzyka upadków, ocena ryzyka rozwoju odleżyn, stopnia odżywienia, czy też ocena wydolności czynnościowej – skale Katza, Lawtona, Barthela.